Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2019 roku złożył egzamin zawodowy uzyskując tytuł adwokata. Zajmuje się sprawami cudzoziemców, sprawami cywilnymi w tym dotyczącymi kredytów walutowych oraz przygotowywaniem i opiniowaniem umów. Występuje również w roli obrońcy w postępowaniu karnym. Szczególnie specjalizuje się w prawie imigracyjnym, w tym kwestiami zatrudniania cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu w Polsce. W swojej dotychczasowej praktyce prowadził obsługę wielu podmiotów gospodarczych w zakresie legalizacji pracy i pobytu pracowników z innych państw. Posiada również doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych.