W związku z konfliktem na Ukrainie, wielu mieszkańców tamtych terenów będzie chciało przedostać się do Polski, aby znaleźć tu schronienie i bezpieczne warunki do dalszego codziennego funkcjonowania. Dla wielu z nich rodzi to szereg problemów dotyczących legalizacji pobytu, uzyskania zezwolenia na pracę, zalegalizowania związku czy połączenia z rodziną.

Kancelaria odpowie na wszelkie pytania związane z prawem imigracyjnym i uchodźczym i pomoże kompleksowo rozwiązać wszelkie problemy, z którymi zgłoszą się osoby poszukujące wsparcia prawnego. Możemy w szczególności zająć się sprawami dotyczącymi legalizacji pobytu, nadania statusu uchodźcy, deportacji, wykreśleniem z systemu SIS, a także uzyskaniem dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa w Polsce, uzyskaniem obywatelstwa polskiego czy rejestracją aktów stanu cywilnego w Polsce. Kancelaria może pomóc również w przeniesieniu biznesu

Prowadzimy sprawy o udzielnie ochrony międzynarodowej (azyl, status uchodźcy). Mając na względzie aktualną sytuację na Ukrainie azyl w Polsce może być bardzo dobrą decyzją.

Oferujemy także usługi w zakresie prawa handlowego w szczególności zakładania działalności gospodarczej oraz spółek na terenie RP, dokonywaniem wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przenoszeniem biznesu do Polski.

Zajmujemy się uzyskaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i pomagamy uzyskać zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Znajdziemy rozwiązanie dla osób chcących sprowadzić do Polski swoje rodziny wciąż przebywające na terenie Ukrainy nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach prawnych.

Współpraca z Kancelarią pomoże w uregulowaniu sytuacji pobytowej i zawodowej w Polsce w optymalny sposób, tak aby nie rodziła ona w przyszłości żadnych problemów. Zapraszamy do kontaktu.

Konsultacje są darmowe.