Śmierć kogoś bliskiego, to niewątpliwie ogromna strata dla każdego z nas. Po śmierci osoby z najbliższej rodziny prędzej czy później zmuszeni będziemy do rozwiązania kwestii związanych z dziedziczeniem. Darowizny, rozwody, nieformalne związki, dzieci spoza małżeństwa oraz wiele innych sytuacji, wpływa na to, kto jest uprawniony do dziedziczenia czy to na podstawie testamentu czy też ustawy. Co jeśli zostaliśmy pominięci? Prawo reguluje tą kwestię za pomocą instytucji zachowku.

            Zachowek to pewna część spadku, która należy się najbliższym zmarłego, którzy, nie otrzymali tej części spadku, która należałaby się im zgodnie z ustawą. Zachowek jest to forma zabezpieczenia najbliższych spadkodawcy na wypadek ich pominięcia w rozporządzaniu przez niego majątkiem.

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek przeznaczony jest dla członków najbliższej rodziny, czyli:

  • Dla Małżonka;
  • Dla Zstępnych, np: dzieci, wnuków czy prawnuków;
  • Dla Rodziców spadkodawcy;

Kto nie ma prawa do zachowku?

Patrząc od strony spadkodawcy może on również zabezpieczyć spadkobierców przed roszczeniami o zachowek od osób jemu najbliższych poprzez wydziedziczenie. Jest to jedna z sytuacji kiedy osoba która zgodnie z przepisami byłaby uprawniona do zachowku, finalnie go nie otrzyma.

Ponadto do zachowku nie są uprawnione osoby które podpisały ze spadkodawcą za jego życia umowę w której zrzekły się dziedziczenia oraz te które odrzuciły spadek.

Szczególną kategorią osób które nie będą mogły otrzymać zachowku są osoby uznane za niegodne dziedziczenia. Każdy z takich przypadków powinien być analizowany oddzielnie, aczkolwiek powody do uznania kogoś za niegodnego dziedziczenia są następujące:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Osoby, które są uprawnione do zachowku, mogą się go zrzec. Pamiętać jednak należy, że zrzeczenie to obejmie również dzieci zrzekającego się, chyba, że zostało to odmiennie uregulowane w umowie.