Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach cywilnych i gospodarczych. Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy klientów w sprawach zarówno na etapie przedsądowym (negocjacje, ugody, mediacje), jak i w postępowaniu sądowym. Usługi Kancelarii kierujemy do klientów indywidualnych oraz do przedsiębiorców. Siedzibą Kancelarii jest Warszawa, prowadzimy jednak sprawy na terenie całego kraju.

Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog spraw cywilnych oraz gospodarczych w obrębie, których pomagamy naszym klientom.

Sprawy o zapłatę

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o zapłatę. Są to najczęściej prowadzone postępowania, ze względu na fakt, iż zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy zawierają wiele umów, które nierzadko trzeba egzekwować na drodze postępowania sądowego.

Staramy się sprawy o zapłatę przeprowadzać sprawnie, uwzględniając indywidualną sytuacje klienta. Dzięki doświadczeniu w tej materii, często udaje nam się szybko doprowadzić do pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy. Prowadzimy negocjacje ugodowe, reprezentujemy klientów przed sądem oraz pomagamy w skutecznej i szybkiej egzekucji.

Zajmujemy się również dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie (między innymi od ubezpieczycieli, powstałych na skutek przestępstwa, spowodowanych nierzetelnym działaniem innego podmiotu czy osoby).

Pomagamy w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Opiniowanie oraz przygotowywanie umów

Kancelaria przygotuje na zlecenie klienta analizę umowy, którą ma on zawrzeć (między innymi: umowy najmu, umowy sprzedaży, umowy deweloperskiej). Kancelaria przygotowuje również od podstaw projekty umów zgodnych z wytycznymi klienta.

Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorców, w zakresie przygotowywania oraz opiniowania wszelkich umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy sprzedaży, czy też inne umowy nienazwane, zależnie od potrzeb klienta).

Ochrona własności oraz naruszonego posiadania

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi własności nieruchomości. Ustalamy stan prawny nieruchomości, a także reprezentujemy klientów np. w sprawach o zwrot nieruchomości, o uzgodnienie stanu księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym, o stwierdzenie zasiedzenia własności, o podział nieruchomości, o ochronę naruszonego posiadania.

Pomagamy również w sprawach o odzyskanie utraconej nieruchomości.

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców.

Świadczymy stałą obsługę prawną, jak również doraźną pomoc w konkretnej sprawie.

Obsługa prawna przedsiębiorców jest wykonywana na warunkach uzgodnionych z klientem, na terenie Warszawy i całego kraju. Obsługa przedsiębiorców jest prowadzona na podstawie umowy, w której wynagrodzenie może być ustalone w formie ryczałtowej lub według stawek godzinowych.

Zakres obsługi przedsiębiorców::

 • porady prawne;
 • zatrudnianie cudzoziemców;
 • rejestracja spółek;
 • sprawy o zapłatę;
 • negocjacje;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i kontraktów handlowych;
 • prawa autorskie (patenty, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowy);
 • reprezentacja przed sądem;
 • egzekucja należności;
 • dochodzenie roszczeń w sprawach karnych;
 • sprawy pracownicze;
 • uzyskiwanie potrzebnych zezwoleń.